Επιλεγμένα προϊόντα για σύγκριση:
0
Αποεπιλογή όλωνΣύγκριση
Bacillol AF 5lt. κωδ.:973389
Bacillol AF 5lt. κωδ.:973389
BACILLOL AF 5lt.  κωδ.:973389         Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών...
PAUL HARTMANN AG
Μεγέθυνση
Kωδικός 00728
Part Number  973389
Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Αγαπημένο
Powered by itXproject
select
											i30.nr01 as i30_nr01,
											i00_i.nr01,
											i00_i.p9901,
											i00_i.p9902,
											i00_i.p910,
											i00_i.pno,i00_i.name,i00_i.p9000,i00_i.p632,			i00_i.p9904,
											i00_i.p9905,
											i00_i.p9907,
											i00_i.p903,
											i00_i.p9001,
											i00_i.p99 as i20,
											i00_i.pd300,
											i00_i.p300,
											i00_i.p203,
											i00_i.p302,
											i00_i.p9903,
											i00_i.dat,
											i00_i.timh2,
											i00_i.remdate,
											i00_i.p632e,	
                      i00_i.pd10,
                      i00_i.pd11,
                      i00_i.pd12,
                      i00_i.pd13,
                 
      									i00_i.pd20,
                      i00_i.pd21,
                      i00_i.pd22,
                      i00_i.pd23,
											i00_i.pd30,
											i00_i.pd31,
											i00_i.pd32,
											i00_i.pd33,
											i00_i.pd40,
											i00_i.pd41,
											i00_i.pd42,
											i00_i.pd43,
											i00_i.pd50,
											i00_i.pd51,
											i00_i.pd52,
											i00_i.pd53,
											i00_i.p906,
											i00_i.p62,
											i00_i.rp,
											i00_i.op,
											i21.tax as i21_tax,
											i22.tax as i22_tax,
											i29.tax as i29_tax,
											i30.tax as i30_tax,i49.p02 as i49p02 , i46.p02 as i46p02, if(i17.pe03>0 , i17.pe03 ,i00_i.timh2 * (100-i00_i.p617) /100) as timh ,			i00_i.p630 , sum(i00tot_00.p03) as i00tot_00p03, sum(i00tot_00.p04) as i00tot_00p04, sum(i00tot_00.p05) as i00tot_00p05, i00_i.ep9000 from i00 as i00_i left join i49 on i49.p01=i00_i.p9907 left join i46 on i46.p01=i00_i.p9903 	left join i05 on i05.i00=i00_i.nr01 and i05.pe02=5 and i05.pe03=5 and i05.p910=45 left join i17 on i17.i00=i00_i.nr01 and i17.pe02='0'   left join i21 on i21.nr01=i05.pe02 left join i22 on i22.nr01=i05.pe03 left join i29 on i29.nr01=i05.p910  left join i30 on i30.nr01=i05.p911 left join ( select i00tot.pno1, i00tot.p03,i00tot.p04,i00tot.p05 from i00tot join i16 on i16.p00=i00tot.p610 and i16.p300=1 ) as i00tot_00 on i00tot_00.pno1=i00_i.pno left join i47 on i47.p01=i00_i.pno where i00_i.p300=1 and i00_i.p203=0  and i21.nr01=5 and i22.nr01=5 and i29.nr01=45 and ( i00_i.pl301=0 )  GROUP BY i00_i.nr01